Ви тут: Кафедри / Мовної підготовки / Методична робота
Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 20-03-2019

Навчально-методична література


З метою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки висококваліфікованих фахівців викладачами кафедри мовної підготовки постійно здійснюється великий обсяг методичної роботи. 

За вимогами кредитно-модульної системи навчання розробляються не тільки робочі навчальні програми, а й календарно-тематичні плани дисциплін. Постійно удосконалюються конспекти лекцій з курсів предметів педагогічного циклу і методичні матеріали з предметів професійної мовної підготовки (для іноземних студентів). 

Викладачі кафедри також регулярно створюють методичні рекомендації до практичних занять з дисциплін, що викладаються в рамках ХНАДУ. Щорічно методична база кафедри поповнюється навчально-методичними посібниками, які користуються попитом не тільки серед викладачів нашого університету, а й в інших вузах. 

Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних семінарах і конференціях з питань педагогіки, психології та мовної підготовки іноземних студентів. 

Фото 1.
Фото 2.