Ви тут: Кафедри / Філології / Наукова діяльність
Русский
English
Deutsch
Français
Friday, 22-06-2018

«Проблеми та перспективи мовної підготовки іноземних студентів» Підсумки конференції в ХНАДУ

На факультеті підготовки іноземних громадян Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 12-13 жовтня 2017 року відбулася XII щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи мовної підготовки іноземних студентів». Організаторами конференції, крім Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, стали Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Казахський національний університет імені аль-Фарабі і Техаського університету (Texas A & M University – Commerce, USA).

З добрими побажаннями до учасників конференції звернулися: проректор з міжнародних зв'язків ХНАДУ, професор Г.І. Тохтар; декан факультету підготовки іноземних громадян, доцент О.Г. Сторчак; завідувач кафедри мовної підготовки, доцент Н.С. Моргунова, завідувач кафедри філології, доцент Л.С. Безкоровайна.

Далі...

Конференція у Ґданському університеті

20-21 жовтня 2016 року в Інституті східнослов'янської філології Ґданського університету (м. Ґданськ, Польща) проходила VI Міжнародна конференція «Фразеологія з точки зору мовознавства та перекладу» під патронатом Польської академії наук.

Україну та Харківський національний автомобільно-дорожній університет на цій конференції представляли завідувач кафедри педагогіки і психології професійної підготовки доц. В.В. Бондаренко і старший викладач кафедри філології Л.М. Бондаренко...

Далі...

Міжнародна наукова конференція у Бельгії - 2014

23-24 травня 2014 року в університеті міста Льовен (Бельгія) відбулася VI Міжнародна наукова конференція «Російська мова в мовному та культурному просторі Європи та світу: людина, свідомість, комунікація, Інтернет». У роботі даної конференції взяла участь зав. кафедрою філології ФПІГ доц. Л.С.Безкоровайна. На пленарному засіданні вона виступила з доповіддю «Роль і місце інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні російській мові». Крім того, їй було доручено керівництво секцією «Мовна та міжкультурна комунікація в Інтернеті».

Далі...

«Мовна особистість у полікультурному світі» Студентська науково-практична конференція

5 квітня 2018 року відбулася міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Цього року це була вже вісімдесята, ювілейна, студентська конференція, що проводиться у нашому університеті. У вітальному слові проректор університету Тохтар Г.І. та декан ФПІГ Кудрявцев В.М. зазначили, що  в сучасних умовах підвищується значення полікультурної освіти, а також рівень соціальної і культурної компетентності студентів в освітньому середовищі. Значущими чинниками компетентності сучасного студента є якісна освіта, соціальний досвід, спроможність брати участь у розробці іноваційних методів, засобів та технологій у сфері професійної діяльності, готових здійснювати спільну навчально-пізнавальну діяльність з представниками різних культур...

Далі...

«Мовна особистість у полікультурному світі» Студентська науково-практична конференція

31 березня 2017 р. у стінах підготовчого відділення факультету підготовки іноземних громадян ХНАДУ пройшла традиційна, вже 79 Студентська науково-практична конференція «Мовна особистість у полікультурному світі», на якій було представлено дослідницькі роботи студентів і слухачів із багатьох країн світу.

Представники Північної та Центральної Африки, Азії та Європи поділилися першими здобутками в науці. Це були студенти із Марокко, Кот-Д’Івуару, Гвінеї, Камеруну, Ірану, Конго, Ізраїлю, Єгипту, Монголії, Китаю та інших країн. Окрім студентів ХНАДУ, до роботи конференції долучилися вихованці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, які не лише надіслали матеріали для публікації, але й взяли активну участь у пленарному засіданні та в роботі секцій...

Далі...

VII Міжнародна наукова конференція «Російська мова в мовному і культурному просторі Європи і світу: Людина. Свідомість. Комунікація. Інтернет».

5 - 9 травня 2016 року в Варшавському університеті відбулася VII Міжнародна наукова конференція «Російська мова в мовному і культурному просторі Європи і світу: Людина. Свідомість. Комунікація. Інтернет».

У роботі конференції взяла участь зав. кафедрою філології ХНАДУ доц. Л.С.Безкоровайна, яка для зарубіжних учасників конференції провела майстер-клас «Інтерв'ю в системі навчання усного спілкування».

Для участі в конференції до Варшавського університету прибули викладачі, методисти та лінгвісти з 25 країн світу: Польщі, США, Іспанії, Великобританії, Німеччини, Японії, Мексики, Китаю, Туреччини, Кіпру, Австрії, Сербії, Словаччини, Болгарії, Румунії, Чехії, Росії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Литви, Молдови, Азербайджану, Узбекистану й України...

Далі...

Науково-дослідницька робота кафедри у 2015-2016 навчальному році

Об’єкт дослідження – процес навчання російської / української мов як іноземних, теорія і методика викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі. Мета роботи: врахування психолого-педагогічних особливостей викладання російської / української мов як іноземних на тлі теорії і методики викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури.

Було пройдено захист  дисертаційного дослідження ст. викл. Шарапової О.В., тема «Формування умінь самостійної навчальної діяльності в іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих технічних навчальних закладів».

Викладачами кафедри було опубліковано 35 статей і тез, у тому числі 8 у збірниках ВАК, 1 у далекому зарубіжжі, 1 у збірниках, що входять до міжнародних реферативних баз; проголошено 49 доповідей на 9 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях, з них 1 у далекому зарубіжжі, опубліковано 42 статті та 33 тез у співавторстві зі студентами, у тому числі в якості наукового керівника.

Кафедрою було організовано та проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов» (1-2 жовтня 2015 р.).

Проблеми теорії і методики викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі мають важливе значення у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для далекого зарубіжжя у ВНЗ України.

Головне місце у дослідженні даної проблеми займають:

– застосування інноваційних і мультимедійних технологій у навчанні російської мови як іноземної на початковому етапі;

– особливості розробки інтерактивних лексико-граматичних презентацій з російської мови як іноземної для SMARTboard;

– особливості дистанційного курсу для студентів-іноземців на початковому етапі навчання та новітні підходи до самостійної роботи студентів;

– питання лінгвістичної, культурної та психологічної адаптації студентів-іноземців в умовах освітнього простору України;

– методика навчання аудіювання в умовах початкового етапу навчання;

– роль статичної та цифрової наочності у процесі навчання російської мови як іноземної.

Результати науково-дослідної роботи кафедри продемонстрували, що проблеми теорії і методики викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі є актуальними в умовах української освіти. У роботі, яка проведена викладачами кафедри, значна увага приділялася застосуванню інноваційних технологій у навчанні РМІ на початковому етапі, сучасним методам викладання російської (української) мов як іноземних, традиційним методам викладання мов.

В ході НДР досягнуто таких результатів:  

– видано навчальні посібники «Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-украинско-белорусско-английско-французско-испанско-китайский)», «Краткий ситуативный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-англо-французский)» та «Грамматика в таблицах и упражнениях (корректировочный курс): учебно-методическое пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса»;

- завершено роботу над методичними вказівками до комплексу лексико-граматичних презентацій «Школа відмінків. Частина 2»;

- розроблено тематичні та граматичні матеріали  для використання SMART board (науковий стиль мовлення);

- розроблено комплекс тренувальних і контролюючих завдань з російської мови як іноземної в оболонці «MyTest».

Перспективними напрямками у науковому дослідженні проблем викладання російської (української) мов як іноземних є такі:

- захист дисертаційних досліджень і написання статей у фахових виданнях;

- застосування інноваційних технологій у навчальному процесі;

- створення сучасних навчальних матеріалів та їх впровадження в навчальний процес.

Про участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Російська мова в сучасному світі: традиції та інновації у викладанні російської мови як іноземної і в перекладі»

26 - 29 квітня 2013 в Салоніках (Греція) Вища школа перекладу (факультет) МДУ імені М.В. Ломоносова за сприяння Російського центру науки і культури при посольстві Російської Федерації в м. Афіни, Російського центру у м. Салоніки та Адміністрації Центральної Македонії провела III Міжнародну науково-практичну конференцію «Російська мова в сучасному світі: традиції та інновації у викладанні російської мови як іноземної і в перекладі».

У роботі цієї конференції взяла участь зав. кафедри філології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету доц. Л.С.Безкоровайна...

Далі...

Співробітництво у галузі навчання іноземних громадян

Співробітництво в галузі навчання іноземних громадян, знайомство з новими методами та технологіями, плодотворний обмін досвідом– все це було реалізовано у МДУ ім. М.В.Ломоносова, де 17-19 листопада 2010 року проходив Міжнародний педагогічний форум «Билингвизм в СНГ: русский плюс»...

Далі...