Ви тут: Кафедри / Філології та лінгводидактики / Історія кафедри
Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 20-03-2019

Історія кафедри

Завідувач кафедри російської мови
1979 рік. Завідувач кафедри російської мови як іноземної Юрковська А.Є. на "Зустрічі друзів російської мови"

 

Кафедра російської мови як іноземної Харківського автодорожнього інституту була утворена в 1977 році. На кафедрі почали працювати 6 викладачів. Керувала роботою кафедри доцент, канд. філол. наук М.М.Амстиславська. З 1978 р. кафедру очолила старший викладач А.Є.Юрковська.   

Колектив кафедри російської мови як іноземної
1982 рік. Колектив кафедри російської мови як іноземної

 


Викладачі кафедри здійснювали навчання РМІ 400 іноземних студентів основних факультетів, аспірантів і стажистів з 70 країн світу.

Харківський автомобільно-дорожній інститут ім. Комсомолу України. Декан І.П.Гладкий  та проректор С.І.Ломака з іноземними студентами
1987 рік. Харківський автомобільно-дорожній інститут ім. Комсомолу України. Декан Гладкий І.П. та проректор Ломака С.І. з іноземними студентами


У період з 1977 по 1992 рр.. 6 фахівців кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем педагогіки і філології: М.М.Амстиславська, Н.Ф.Полякова, Ю.Г.Ясницький, В.Г.Дем'янова, Л.С.Безкоровайна, Т.Г.Копиткова. У ці ж роки представники кафедри були відряджені в зарубіжні країни для роботи в навчальних закладах Кабула, Мазарі-Шаріфа (Афганістан), Хартума (Судан), Сантьяго-де-Куба і Санта-Клари (Куба).

 

У 1986 році колектив кафедри очолила доц. Т.В.Педан. У цей час викладачі кафедри почали вести заняття в групах українських студентів ХАДІ за новими дисциплінами психолого-педагогічного спрямування.

Іноземні студенти ХАДІ на конкурсі поезії
1986 рік. Іноземні студенти ХАДІ на конкурсі поезії "Я читаю вірші російською мовою"

У 1991 році на базі кафедри було створено підготовче відділення для іноземних студентів. 

У 1994 році кафедра російської мови як іноземної змінила назву і стала називатися кафедрою філології і педагогіки. У ці роки однією з перших в Україні наша кафедра використовує комп'ютерну техніку для навчання іноземців російській мові. 

З 2000 року навчання іноземних студентів здійснюється за навчальним комплексом «Глобус», створеним творчим колективом кафедри під керівництвом доц. Л.С.Безкоровайної. 

З 2003 по листопад 2004 р. кафедру філології та педагогіки очолював доцент, канд. філол. наук Ю.Г.Ясницький. 

З листопада 2004 р. і до теперішнього часу кафедрою керує доцент, канд. пед. наук Л.С.Безкоровайна. Сьогодні на кафедрі працює понад 20 фахівців-філологів. Розвиваються і зміцнюються наукові та науково-методичні зв'язки з кафедрами російської мови інших вузів України, Росії та далекого зарубіжжя. Сьогодні викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, які проводяться в Берліні, Празі, Варшаві, Мінську, Москві, Києві і в багатьох містах України.

За останній час у навчальний процес були впроваджені понад 20 підручників і навчальних посібників, створених викладачами нашої кафедри. У їх числі посібник з наукового стилю мовлення для іноземних студентів медико-біологічного профілю навчання (Т.Г.Копиткова, В.В.Рубцова), навчальний посібник «Русские падежи в картинках и таблицах» (Л.С.Безкоровайна, В.Є.Штиленко, О.Л.Штиленко), посібник з музичної фонетики «Весёлые нотки» (Г.М.Ковальова, С.М.Ревуцька), навчальний посібник на матеріалі місцевого країнознавства «Харьков. Первые шаги» (В.В.Тараненко, Л.Є.Солодова), "Говорящий учебник" (А.І.Попова, С.Л.Попов), навчальний посібник «Слушаем. Читаем. Конспектируем» (В.В.Рубцова, Н.С.Моргунова), підручник з української мови «Мова для всіх» (Н. С.Моргунова, Л.С.Безкоровайна, О.О.Резван), посібник для викладача «Учение с увлечением» (Т.Г.Доценко, Н.М.Кальниченко). 

Актуальним для навчального процесу є ще один напрямок розвитку кафедри - активне впровадження сучасних освітніх технологій. В останні роки наші викладачі ведуть інтенсивну роботу в цьому напрямку. Її результатом стало створення цілої серії комп'ютерних посібників, призначених для навчання лексиці і граматиці (В.В.Тараненко, Т.Г.Доценко, Н.В.Ушакова та ін), активізації вивченого лексико-граматичного матеріалу (В.О.Гура , Г.В.Воробйова), для навчання читання художніх текстів (Т.Г.Копиткова).

Серед визначних здобутків кафедри за останні роки – тісна та плідна співпраця із Техаським Комерційним Економічним університетом (США). Протягом трьох років студенти і викладачі із Texas A&M University Commerce беруть участь у наших наукових заходах – конференціях і семінарах. Вже традиційно наприкінці навчального року група студентів на чолі з їхнім науковим керівником проф. Р.Родрігесом приїздять до ХНАДУ інтенсивно вивчати російську мову, знайомитися з Україною, її історією, культурою, традиціями та сьогоденням. У 2017 р. така співпраця набула офіційного характеру: між ХНАДУ та Texas A&M University Commerce було укладено договір про співробітництво.

Протягом останніх п'яти років 4 викладачі кафедри захистили дисертаційні дослідження, здобувши ступінь доктора філософії (кандидата філологічних або педагогічних наук):

Мірошниченко М.П. к. ф. н.

Пєхарєва М.В. к. ф. н.

Шарапова О.В. к. пед. н.

Опришко Н.О. к. ф. н.