Ви тут: Факультет / Рада ФПІГ
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019

СПИСОК

членів ради факультету підготовки іноземних громадян

 Прізвище, ім’я, по     батькові

Вчене звання та посада

1.

Кудрявцев  В.М.

Голова ради ФПІГ, декан ФПІГ, к.екон.н., доцент

2.

Цимбал Т.Н.

Заст. декана ФПІГ з НТП, ст. викл каф. мовн підг-ки

3.

Волосюк М.А. Заст. декана ФПІГ з НТП, к.ф.-м.н.

4.

Уварова Т.Ю. Секретар Вченої ради, доцент каф. мовної підготовки, к.пед.н.

5.

Моргунова Н.С.

Зав. кафедри мовної підготовки, к.псих.н., доцент

6.

Безкоровайна Л.С.

Зав.кафедри філології, к.пед.н., доцент

7.

Нікітіна Т.Б.

Зав.кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, д.т.н., доцент

8.

Семененко І.Є.

К.пед.н., каф. мовної підготовки

9.

Ібрагімов Гасан Голова студентського самоврядування ІГ, студент гр.ТД, 5 курс

10.

Буцька Н.І. Начальник відділу міжнародних зв'язків ФПІГ

11.

Опришко Н.О. С.т. викладач кафедри філології, к.філ.н.

12.

Дем’янова В.Г.

К.пед.н., доцент каф. мовної підготовки

13.

Бешенцева О.А.

К.хім.н, доцент каф. природничих і гуманітарних дисциплін

14.

Штиленко О Л.

Доцент каф. філології