Ви тут: Факультет
Русский
English
Deutsch
Français
Monday, 23-07-2018

 

 

Проректор, проф. Тохтар Г.І. виступає перед іноземними студентами на "Інтелект-шоу"
"День Науки" в університеті: (зліва) один з перших керівників відділення по роботі з іноземцями А.Л. Шаповалов; (справа) декан ФПІГ доц. Сторчак О.Г.
Студенти обговорюють питання викладача на вікторині
Іноземними студенти знайомляться зі святкуванням Нового року в Україні

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

     Підготовка іноземних студентів у вищому навчальному закладі є візитівкою університету, показником його міжнародного визнання. Підготовка іноземних громадян проводиться з 1948 року, коли наш університет носив назву Харківського автомобільно-дорожнього інституту (ХАДІ). Іноземними студентами опікувались на громадських засадах досвідчені викладачі університету В.Є.Зозуля, В.М.Варфоломєєв, А.Л.Шаповалов.

     Деканат по роботі з іноземними студентами було офіційно створено тільки в 1976 році, коли їхня кількість перевищила 100 осіб. Першим деканом було призначено доцента Григорія Івановича Коваленка. У різні роки деканат очолювали Василь Якович Єрмолаєв, Іван Павлович Гладкий, Олександр Григорович Кіслов, Олексій Олегович Лобашов. У 1981 році, коли кількість іноземних студентів сягнула 300 осіб, було введено посаду проректора з міжнародних зв’язків, на яку було призначено доцента Степана Йосиповича Ломаку. В 1992 р. цю посаду посіла доцент Людмила Олександрівна Білова, а з 1995 р. підготовкою іноземних студентів опікувався проректор Дмитро Миронович Трунов. В університеті велика увага приділялась якості навчання іноземних студентів, але, зрозуміло, вона в першу чергу, залежить від рівня володіння російською мовою, тому ще в 1977 р. в університеті було створено кафедру російської мови як іноземної, яку очолила Алла Євгенівна Юрковська. В 1986 р. завідувачем цієї кафедри було призначено Тетяну Валеріївну Педан, яка керувала підрозділом майже 20 років і внесла вагомий внесок у справу подальшого розвитку. Саме під час її керівництва на кафедрі з’явилися перші комп’ютерні лінгвістичні програми.

     На початку 90-х років минулого століття, після розпаду колишнього Радянського Союзу, контингент іноземних студентів почав різко зменшуватися, і у 1992 році було ухвалено рішення щодо створення в університеті власного підготовчого відділення. У 1998 році підрозділи, залучені до навчання іноземних громадян, було реорганізовано в Центр міжнародної освіти, директором якого було призначено Дмитра Мироновича Трунова.

     З 2000 року Центр очолив доцент кафедри теоретичної механіки та гідравліки Георгій Іванович Тохтар, якому, окрім підготовки фахівців для іноземних держав, було доручено організацію міжнародного співробітництва вчених, викладачів і студентів університету з навчальними закладами, фірмами, підприємствами інших країн світу.

     У 2004 році професора Георгія Івановича Тохтаря було призначено проректором університету з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, а вже в 2005 році зростаюча кількість іноземних студентів дозволила створити в університеті факультет підготовки іноземних громадян (ФПІГ), який очолив доцент кафедри фізики Олександр Петрович Кулик. До складу факультету увійшло три підрозділи: кафедра філології (завідувач доц. Любов Сергіївна Безкоровайна); кафедра природничих і гуманітарних дисциплін (завідувач проф. Володимир Дмитрович Єгоренков, з 2009 р. – доц. Олександр Петрович Кулик, а з 2012 р. – доктор технічних наук Тетяна Борисівна Нікітіна); кафедра педагогіки та мовної підготовки (завідувач проф. Валентина Миколаївна Гриньова). Новостворений факультет отримав нові приміщення: побудований в 2005 році триповерховий навчальний корпус для іноземних громадян і реконструйований двоповерховий корпус, який є архітектурною пам’яткою Харкова. В корпусах містяться сучасні аудиторії, кабінети, комп’ютерні класи, бібліотека, конференційна та читальна зали, затишне студентське кафе.

     Слід відзначити, що в цих нових приміщеннях студенти почали працювати за оригінальними підручниками з грифом МОН України, розробленими за міжнародними стандартами, за навчальним комплексом “Глобус”; власними комп’ютерними програмами (демонстраційними, навчальними, контролюючими); існує унікальна об’єктивна прозора система рейтингової оцінки поточних та підсумкових знань студентів; спеціальна захоплююча програма позааудиторних заходів (уроки-концерти, олімпіади, конкурси, конференції, екскурсії тощо) з активним мовним середовищем. Все це сприяло суттєвому підвищенню мотивації навчання і, як наслідок, якості мовної підготовки іноземних громадян. За оцінками фахівців, підготовче відділення ФПІГ ХНАДУ є сьогодні найкращим в усьому пострадянському освітньому просторі. До того ж в останні роки в навчальний процес підготовчого відділення почали впроваджуватися інтерактивні мультимедійні освітні технології, мовні тренажери, віртуальні лабораторні роботи з фізики, біології, хімії тощо.

     З 2005 року на підготовчому відділенні навчалося до 200 іноземних студентів. Збільшилася в останні роки і кількість іноземних студентів, які навчаються в ХНАДУ за базовими акредитованими спеціальностями. Їхньому навчанню завжди приділяється велика увага керівництва університету, аби забезпечити якість фундаментальної інженерної підготовки випускників, які повертаються додому висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Протягом майже 4 років іноземні студенти продовжують удосконалювати знання мови за допомогою викладачів кафедри педагогіки, психології та мовної підготовки, яку в 2010 р. очолив доктор педагогічних наук В’ячеслав Михайлович Олексенко, а з 2007 року – доц. Бондаренко Володимир Васильович. У 2012 році кафедру було реорганізовано у кафедру мовної підготовки, закріпивши за нею тільки мовну підготовку іноземних студентів. Кафедру очолила доц. Моргунова Надія Сергіївна, спрямувавши всі зусилля досвідчених педагогів саме на вивчення іноземцями мови з використанням сучасних освітніх технологій і проведенням окремих заходів (лінгвістичних олімпіад, мовних і краєзнавчих конкурсів), що сприяють підвищенню мотивації сумлінної мовної підготовки і стимулюють активну самостійну роботу студентів.

     У 2008 році факультет підготовки іноземних громадян очолив доц. Бондаренко В.В. У 2012 році деканом факультету підготовки іноземних громадян було призначено доцента кафедри іноземних мов Сторчака О.Г.  У 2013-2014 навчальному році в університеті контингент іноземних громадян досяг найбільшого за всі попередні роки показника – 1460 осіб, в тому числі 240 іноземців на підготовчому відділенні. У грудні 2017 року факультет очолив новий декан - к.екон.н., доцент Кудрявцев В'ячеслав Михайлович.

     Всього ж, починаючи з 1948 року, дипломи ХНАДУ отримали близько 2500 іноземних громадян із 76 країн Європи, Азії, Латинської Америки. Більш ніж 50 із них успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Переважна більшість іноземних випускників ХНАДУ займають відповідальні посади в структурах різних міністерств своїх країн, є керівниками державних і приватних підприємств, фірм, установ у галузях транспорту, дорожнього будівництва, економіки, екології тощо. Всі вони є членами Міжнародної асоціації випускників ХАДІ-ХНАДУ, яка була створена в 2008 p.

     Станом на 2015 рік факультет структурно складається з трьох кафедр та відділу міжнародних зв’язків. На факультеті працює 69 осіб, з них, 53 науково-педагогічних працівника, 6 осіб навчально-допоміжного складу, 10 співробітників відділу міжнародних зв’язків. Наукові звання та вчені ступені мають 20 науково-педагогічних працівників факультету.

 

Найкращий факультет підготовки іноземних громадян України чекає на Вас!