Ви тут: Факультет
Русский
English
Deutsch
Français
Friday, 22-06-2018

Cтуденти нашого підготовчого факультету

 .

Higher Education in English in Kharkov National Automobile & Highway University, Ukraine

     Kharkov National Automobile and Highway University (KhNAHU) is one of the most international universities in Ukraine. International students have been studying in the university since 1948. Education at university is carried out in English on the specialities as follows:

Information Engineering:

  • Software Engineering;

  • Computer Sciences and Information Technologies.

Transport Engineering (Automotive Transport):

  • Transportation Management and Automobile Transport Control;

  • Transport Systems (Logistics);

  • Traffic Management & Regulation.

     If you want to apply to the university, you need to have secondary education. International applicants will apply for invitation in May – October. Interview is arranged at university as tutors must be convinced that an applicant have sufficient fluency in written and spoken English.

     Graduates are awarded the degrees of Bachelor and Master. Education for Bachelor – 4 years, for Master – 1.5. Diplomas are international.

The tuition fee is 2000 US dollars per year. Dormitories for students are available.Faculty for Training Foreing Citizens

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (ХНАДУ)

Ректор: проф. Туренко Анатолій Миколайович

     Харківський національний автомобільно-дорожній університет було засновано у 1930 році, і він є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України. Університет має IV (вищий) рівень акредитації. У серпні 2001 року Указом Президента України університету надано статус національного. Навчання іноземних студентів здійснюється в університеті з 1948 року. Близько трьох тисяч висококваліфікованих іноземних громадян-випускників успішно працюють в 67 країнах світу.

     Університет здійснює навчання і підготовку громадян України та іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра, а також підготовку кандидатів наук. Термін навчання для одержання ступеня бакалавра становить 4 роки, а для отримання магістра - 1,5 роки. В університеті на підготовчому відділенні здійснюється навчання іноземних громадян за напрямом «Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів України» для подальшого вступу до ВНЗ України. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №527434, університет готує бакалаврів і магістрів для зарубіжних країн на денній та заочній формах навчання. Мовами навчання є російська та українська мови для всіх спеціальностей і англійська за напрямами підготовки Транспортні Технології, Будівництво Доріг, Комп'ютерні Науки та Інформаційні Технології. Для навчання за програмою бакалавра приймаються заявники на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра або вищої освіти. За програмою магістра приймаються заявники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами співбесіди. Початок навчання - 1 вересня.

     Абітурієнт повинен отримати запрошення з ВНЗ і особисто надати документи до університету в період з 1 липня по 31 жовтня.

Офіційні мови навчання: українська, російська та англійська.

Вартість навчання за рік становить:

на підготовчому відділенні - 1500 $;

за програмою "Бакалавр" - 2000 $;

за програмою "Магістр" - 2000 $;

на заочній формі - 1500 $.

     Іноземним студентам надається місце в гуртожитку. Вартість - 30 $ на місяць.

     За отриманням інформації звертайтеся за адресою: Україна, м Харків, 61002, вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ, Факультет підготовки іноземних громадян.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків:

Тохтар Георгій Іванович

Tel./fax: +380577003855

Mobile: 0677558151

E-mail:tgi(at)khadi.kharkov(dot)ua.


Декан факультету підготовки іноземних громадян:

Кудрявцев В'ячеслав Михайлович

Tel./fax: +380577073680.

Mobile:  0999866675

E-mail: slavkudr@ukr.net


Іноземці подають до університету такі документи:

1. Документ про освіту та його копію.

2. Додаток до документа про освіту та його копію.

3. При вступі до магістратури: оригінал і копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми про попередню вищу освіту, кредити, тривалість навчання та успішність.

4. У разі академічної мобільності або відновлення навчання, починаючи з 2-го року: академічний сертифікат, виданий навчальним закладом за кордоном або в Україні.

5. Копія паспорта (паспорт надається студентом особисто). Для осіб без громадянства - посвідчення особи.

6. Страховий поліс про надання екстреної медичної допомоги.

7. Для етнічних українців: копія посвідчення закордонного українця.

8. 8 фотографій розміром 30x40 мм;

     Копія Документа про освіту, копія Додатка до документа про освіту, копія Документа про попередню вищу освіту і Академічна довідка повинні бути зареєстровані в країні їх видання, легалізовані в закордонному закладі України, перекладені українською мовою, а переклад нотаріально завірений. Копія паспортного документа повинна бути переведена українською мовою та нотаріально завірена.

       Спеціальності, за якими проводяться заняття російською мовою, можна переглянути на російськомовній сторінці сайту.