You are here: Chairs / Education and language training / Публікації / Архів
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019

Наукові публікації за 2006 рік

Співробітниками кафедри опубліковано наукові статті:

Публікації в наукових збірниках:

1. Гриньова В.М. Формування інтелектуальних вмінь студентів у процесі творчої діяльності //Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції “Психолого-педагогічні проблеми технічної творчості”. Харків-Артемівстк, 10-12 жовтня 2006 р.С 7-10

2. Гриньова В.М. Народні художні ремесла у національному вихованні особистості /Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару “Сучасні проблеми художньо-трудової підготовки вчителів: теорія, досвід, зміст і технології ” Дрогобич, 2006.С.7-10

3. Гриньова В.М., Гриньов В.О. // Роль народних художніх ремесел в національному вихованні особистості //Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал “Молодь і ринок” № 6 (21) 2006., Дрогобич. С. 19-245.

4. Хомуленко Т.Б. Коммуникатівні особливості особистості з психосоматикою парних органів.// Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , Психологія. Вип. 18. Харків: ХНПУ, 2006. С.181-191.

5.  Дем’янова В.Г., Хамад Рами (Сирія). Вивчення комунікативних потреб іноземних учнів інженерних ВНЗ// Вісник Київського славістичного ун-ту, серія „Педагогіка”. – Київ, 2006.

Далі...

Наукові публікації за 2007 рік

Співробітники кафедри опублікували наукові статті.

Публікації в наукових збірниках:

1. Ульянова Н.Н. Психологические особенности формирования учебной деятельности студентов младших курсов // Вісник Київського славистичного університету: Зб. наук. праць.-  Київ, 2007

2. Резван О.О. Організація експериментальної роботи дисертаційного дослідження за темою: „Дидактичні засади розвитку пізнавального інтересу в іноземних студентів”. -Запоріжжя, 2007.

3. Резван О.О. Вплив національного характеру на розвиток пізнавального інтересу в іноземців. -Київ, 2007.

4. Хомуленко Т.Б. До питання про роль креативності у суспільстві ризику.//Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія.-Харків: ХНПУ, 2007.- Вип. 20.- С. 101-104.

5. Моргунова Н.С. Обґрунтування дослідження психологічних передумов успішного здійснення самостійної роботи студентів. // Вісник ЗНУ. Психологія.- Запоріжжя: ЗНУ. 2007.-Вип. 12.-С.45-52.

Далі...

Наукові публікації за 2008 рік

Співробітниками кафедри опубліковано наукові статті.

Публікації в збірниках ВАК з проблем вищої освіти:

1. Гриньова В.М. Сутність поняття «образ педагога» /Зб. наукових праць Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості: проблеми і пошуки, вип. 48, Запоріжжя, 2008. С. 65 – 71.

2.Бондаренко В.В. Инновационные педагогические технологии в управленческой подготовке современных экономистов/Вісник  Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва.- Харків: НТУ "ХПІ".- 2008.- №50.- с.156-160

3. Резван О.О. Розвиток рівня мови компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації в країні навчання.  /Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. - Запоріжжя.- 2008.- Вип. 50.- с.264-268

4. Резван О.О. Дидактичні засади навчання іноземних студентів / Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. Наук. Пр. Вип.. 49: Запоріжжя, 2008. С. 243 – 247.

Далі...